AktualnościMonitoring funkcjonalny młodych piłkarzy

Monitoring funkcjonalny młodych piłkarzy

27 listopada 2014

Carolina Medical Center realizuje program oceny funkcjonalnej młodych piłkarzy KS Delta Warszawa. Oprócz oceny funkcjonalnej, pozwalającej na ewaluację układ ruchu, tempa rozwoju i potencjału sportowego, młodzi zawodnicy otrzymają praktyczne wskazówki, które zastosowane w treningu, jak i poza boiskiem przyczynią się do poprawy wyniku sportowego i zmniejszą ryzyko kontuzji.

Wstępny element programu stanowią badania przesiewowe, pozwalające wyselekcjonować grupę zawodników z największym potencjałem sportowym. Badania powtarzane coroczne dostarczają obiektywnych danych do oceny parametrów funkcjonalnych całych roczników piłkarzy i skuteczności przyjętych metod treningowych.

W zasadniczej części badania młodzi piłkarze przeszli serię testów funkcjonalnych, których dobór uzależniony jest od wieku zawodnika. Testy realizowane w Carolina Medical Center obejmują analizę wideo biegu i chodu, analizę wideo wyskoku, ocenę wydolności mięśni kończyny dolnej i miednicy pod kątem stabilności i pomiar momentów sił mięśni zginających i prostujących staw kolanowy. Badania funkcjonalne warto wykonywać 2- 3 w roku, co pozwala ocenić zawodnika w różnych fazach sezonu piłkarskiego.

Badania funkcjonalne są nieodzownym elementem ewaluacji zawodnika, stosowanym regularnie przez renomowane kluby piłkarskie. Kompetencje Carolina Medical Center do pracy z piłkarzami potwierdziła FIFA, przyznając CMC tytuł Medical Clinic of Excellence.

Analogiczne testy dostępne są również dla amatorów innych dyscyplin sportu, niezależnie od wieku