pion lekarz
DR N. MED.
MICHAŁ SOKÓLSKI

Moja specjalizacja

 • Medycyna Sportowa (2015)
 • Kardiologia (2011)
 • Choroby wewnętrzne (2007)

UMÓW WIZYTĘ

WYKSZTAŁCENIE

 • 1999- uzyskanie tytułu lekarza Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • 2006 – uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych pod pod kierunkiem dr n. med. Jerzego Gryglika, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
czytaj więcej

 • 2011 – uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie kardiologii pod kierunkiem dr hab. n. med. Andrzeja Minczykowskiego, Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • 2015 – uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej pod kierunkiem dr Wiesławy Perkowskiej, Wielkopolska Przychodnia Sportowo-Lekarska w Poznaniu

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK)
 • The European Society of Cardiology (ESC)
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej (PTMS)
 • International Federation of Sports Medicine (IFSM)
 • Towarzystwo Internistów Polskich (TIP)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych im. prof. L. Bierkowskiego w Poznaniu, ul. dojazd 34, Oddział
  Chorób Wewnętrznych z poddziałem Kardiologii, Reumatologii I Nefrologii (2001-2012)
 • Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A, Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11, Oddział
  Kardiologiczny Z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych Z Pododdziałem Wszczepiania Rozruszników
  Serca i Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (od roku 2012)
 • Wielospecjalistyczne Centrum Medyczne im. Emilii Sczanieckiej, ul. Prosta 23, Kościan Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej oraz Chorób Wewnętrznych (2001-2010)
czytaj więcej

 • Specjalistyczna Praktyka Lekarska Kardiologia-Choroby Wewnętrzne (Od Roku 2007)
 • Medicor Sp. Z o. o. Specjalistyczne Poradnie Lekarsko-Stomatologiczne, 62-041, Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11, Gabinet Kardiologiczny (od roku 2012)
 • Profemed, Luxmed, Poznań, ul. Ułańska 7, Kardiologia, Medycyna Sportowa (od roku 2016)
 • Wielkopolska Przychodnia Sportowo-Lekarska Sp. Z o. o. Poznań, ul. Reymonta 35 (2012-2015, specjalizacja z medycyny sportowej)
 • Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Oddział Kliniczny Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych (2007-2010, specjalizacja z kardiologii)

Staże

 • Staże specjalizacyjne w ośrodkach klinicznych z zakresu kardiologii, chorób wewnętrznych, medycyny sportowej (1999-2015)
 • Mayo Echocardiography Review Course for Boards and Recertification oraz staż z zakresu echokardiografii (Visiting Clinician) Mayo Clinic, Rochester, MN (26/04/2014-09/05/2014)

Kursy i szkolenia

 • Regularne uczestnictwo w kursach, konferencjach krajowych i zagranicznych z zakresu kardiologii, chorób wewnętrznych oraz medycyny sportowej

JĘZYKI OBCE

 • Język angielski

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Publikacje

czytaj więcej

 

ZAINTERESOWANIA

Biegi długie, literatura reportażu, astrofizyka.

PODOBNI SPECJALIŚCI

NASI PARTNERZY